การเข้าถึงธรรมชาติกับสุขภาพของเด็กปฐมวัย

พัฒนาเด็กไทยก้าวทันโลก

วิทยากร : อ.พจ.ธนานันต์ แสงวณิช สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

เรื่อง : การเข้าถึงธรรมชาติกับสุขภาพของเด็กปฐมวัย

ดำเนินรายการโดย : อานนท์ พลรัตนโยธิน ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 21 ธ.ค. 2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้