เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ เด็กLD

วิทยากร – คุณอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล นักจิตวิทยา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัย ม.มหิดล

โดย – อานนท์ พลรัตนโยธิน ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 22 ธ.ค. 2564โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้