พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU “อำนาจเจริญกับการพัฒนาเด็ก” ( 06 ม.ค.2565 )

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU “อำนาจเจริญกับการพัฒนาเด็ก”
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะครอบครัวของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่รอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 มกราคม 2565 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ อาคารศูนย์วิจัยชุมชน อำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 6 มกราคม 2565 มี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดศูนย์ สุขภาวะครอบครัว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะครอบครัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายเฉลียว หวังค้ำกลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

จากนั้นเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โดย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยการมอบอำนาจจาก ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่าน ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ เป็นผู้มีอำนาจร่วม การลงนามในบันทึกข้อตกลง นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายเฉลียว หวังค้ำกลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวันนี้ โดยเฉพาะการรณรงค์ความปลอดภัยในเด็กถือเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 สำหรับเด็กในจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับพันธมิตรเครือข่าย สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ในจังหวัดอำนาจเจริญให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล มีดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ การสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีในทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก และในปีนี้เรามีศูนย์สุขภาวะครอบครัว (Family Well-Being Center of AmnatcharoenCampus, Mahidol University; FWC-MUAM) ที่มีดำเนินงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมสุขภาวะครอบครัวของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี อย่างยั่งยืน มั่งคั่ง มั่นคง”โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้