ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มาตรฐานการดูแลเด็ก จากน้องชมพู่ถึงน้องกานต์ เงามืดความตาย ทีมข่าวแตกประเด็นข่าว ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำในการดูแลเด็ก จากกรณีน้องชมพู่ และน้องกานต์

จากรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิดจากงานวิจัยในหลายประเทศพบว่า
กลุ่มโรคไม่ติดต่อทั้งหลาย (NCDs) อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเส้นเลือดสมอง คือ กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้
และเมื่อได้มีการศึกษาย้อนหลัง พบว่าความเสี่ยงนี้เกิดจากการสะสมระดับความเครียดที่ผิดปกติ ตั้งแต่ในวัยเด็ก (Toxic Stress) ไปจนถึงการมีบาดแผลทางใจในวัยเด็ก (Childhood Trauma)

จากรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิดจากงานวิจัยในหลายประเทศพบว่า
กลุ่มโรคไม่ติดต่อทั้งหลาย (NCDs) อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเส้นเลือดสมอง คือ กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้
และเมื่อได้มีการศึกษาย้อนหลัง พบว่าความเสี่ยงนี้เกิดจากการสะสมระดับความเครียดที่ผิดปกติ ตั้งแต่ในวัยเด็ก (Toxic Stress) ไปจนถึงการมีบาดแผลทางใจในวัยเด็ก (Childhood Trauma)

จากรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิดจากงานวิจัยในหลายประเทศพบว่า
กลุ่มโรคไม่ติดต่อทั้งหลาย (NCDs) อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเส้นเลือดสมอง คือ กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้
และเมื่อได้มีการศึกษาย้อนหลัง พบว่าความเสี่ยงนี้เกิดจากการสะสมระดับความเครียดที่ผิดปกติ ตั้งแต่ในวัยเด็ก (Toxic Stress) ไปจนถึงการมีบาดแผลทางใจในวัยเด็ก (Childhood Trauma)

ปัญหาความรุนแรงเด็กที่เกมเพิ่มสูงขึ้นในทุกวัน
จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ต้องใช้เวลาเล่นที่นานขึ้น และมีเนื้อหาที่น่าดึงดูดมากขึ้น

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงกรณีปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเด็กจากการเล่นเกมส์ว่า

ปัญหาความรุนแรงเด็กที่เกมเพิ่มสูงขึ้นในทุกวัน
จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ต้องใช้เวลาเล่นที่นานขึ้น และมีเนื้อหาที่น่าดึงดูดมากขึ้น

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงกรณีปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเด็กจากการเล่นเกมส์ว่า

ปัญหาความรุนแรงเด็กที่เกมเพิ่มสูงขึ้นในทุกวัน
จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ต้องใช้เวลาเล่นที่นานขึ้น และมีเนื้อหาที่น่าดึงดูดมากขึ้น

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงกรณีปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเด็กจากการเล่นเกมส์ว่า

ภัย “มือถือ” ทำลายเด็ก! PPTV36 ( 19/06/2563 )
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ (ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ) เปิดเผยว่า

เด็กน้อยกว่า 2 ปี ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือเลย ควรใช้เป็นเครื่องมือของคุณพ่อคุณแม่เอง ในการเปิดเสียงเล่านิทานใช้เสียงประกอบ ใช้ภาพประกอบโดยให้คุณพ่อคุณแม่เล่นหรือมีกิจกรรมกับเด็กเองดีกว่า ส่วนเด็ก 2 ปีขึ้นไป ไม่ควรใช้เกิน 1 ชม.ต่อวัน ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่เองต้องทบทวนก่อนว่าวิธีการเลี้ยงเด็กถูกวิธีเป็นอย่างไร และมีหลายๆกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรรมศาสตร์ และนายเมธีณัฐ รัตนกุล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ZOOM

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรรมศาสตร์ และนายเมธีณัฐ รัตนกุล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ZOOM

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรรมศาสตร์ และนายเมธีณัฐ รัตนกุล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ZOOM


วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี และคณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับ ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะฯ

ได้มาเยี่ยมชมสถานที่การออกแบบศูนย์เด็กเล็ก ต้นแบบ New normal ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดขึ้นที่ชั้น 6 และ ชั้น 7 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นต้นแบบ new normal ในการดูแลเด็กเล็ก ในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และได้เข้าเยี่ยมชม อาคารสิขาวัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ที่อยู่ในช่วงการปรับปรุง สถานที่ เพื่อให้ทันเปิดเทอมในช่วงเดือนกรกฏาคม 2563


วิเคราะห์ “แม่ปุ๊ก” เข้าข่ายป่วยจิตหรือไม่?
แพทย์วิเคราะห์อาการ “แม่ปุ๊ก” ทำร้ายลูกเลี้ยง และลูกตัวเองวัย 2 ขวบ เข้าข่ายป่วยจิตหรือไม่ โซเชียลฯ มีผลกระตุ้นอาการ ใช้เรียกร้องความสนใจ กำลังใจ

วันที่ 26 พ.ค. ในรายการ “ถามตรงๆ กับจอมขวัญ” ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 โดย จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ มีการพูดคุยกับ คนที่ติดตามเพจของ “แม่ปุ๊ก” สาววัย 29 ปี ซึ่งต้องสงสัยวางยาฆ่า เด็กหญิง 4 ขวบ ลูกบุญธรรม และเด็กชาย 2 ขวบ สาหัส ซึ่งต่อมามีผลดีเอ็นเอ ยืนยันว่า เป็นแม่ลูกกันแท้ๆ

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เผยว่า การดูแลเด็กไม่เหมาะสม หลายรูปแบบ เป็นปัญหาที่เกิดมากในบ้านเรา และมีแนวโน้มว่ามากขึ้นด้วย แต่จากข่าว พบว่า ผู้ปกครองพาเด็กมาโรงพยาบาล เนื่องจากมีอาการ เจ็บป่วย ที่ตนเองเป็นคนกระทำขึ้นมาเอง และได้รับความสนใจในการตรวจรักษา ก็ถือเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งของผู้ดูแล ในการเรียกร้องความสนใจจากสังคม และจากผู้อื่น โดยใช้เด็กเป็นตัวแทนความเจ็บป่วย เพราะคนเหล่านี้ อาจจะมีปัญหาในวัยเด็ก อาจได้รับการเลี้ยงดูมาก่อน ขาดความรักความอบอุ่น จนเกิดเป็นอาการทางจิต และแสดงออกมา

นอกจากนี้ โซเชียลมีเดีย ในปัจจุบัน อาจจะเป็นช่องทางการกระตุ้นกลุ่มอาการของโรคก็ได้ เพราะจากที่เรียกร้องความสนใจจากแพทย์ พยาบาล เปลี่ยนเป็นการโพสต์รูปคนป่วยลงไป แล้วมีสังคมแห่กันมาช่วยแสดงความเห็นใจ ให้กำลังใจ

เมื่อถามถึงกรณีที่แม่ปุ๊กไลฟ์สด ช่วงที่ ด.ญ. 4 ขวบ กำลังจะหมดลม รศ.นพ.อดิศักดิ์ เผยว่า พฤติกรรมของคนที่ใช้โซเชียลฯ ในการแก้ปัญหาสุขภาพจิตของตัวเอง มีหลายรูปแบบ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องตามดู แต่ไม่ใช่ว่า ผู้กระทำไม่มีความผิด และจะต้องได้รับการดำเนินการทางกฎหมาย แต่หากมีสุขภาพจิตไม่สมบูรณ์ ก็ต้องได้รับการดำเนินการทางกฎหมาย ควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรม ก็เป็นความจำเป็นที่ต้องได้รับการวินิจฉัย แต่โรคนี้ เป็นโรคที่วินิจฉัยยาก แต่ต้องทำให้ได้ เพราะมีการกระทำซ้ำ จนมีคนเสียชีวิต จึงจำเป็นต้องรีบวินิจฉัย

เมื่อถามว่า หากมีอาการทางจิตจริง จะมีผลต่อเด็กหรือไม่ ว่าจะเป็นลูกจริง หรือลูกเลี้ยง รศ.นพ.อดิศักดิ์ ระบุว่า ไม่เกี่ยวกัน เพราะมีหลายราย ที่กระทำแบบนี้กับลูกตัวเองเช่นกัน


ดูคลิป


วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “Childhood trauma in disruptive world: Early intervention, the sooner the better”  ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน พร้อมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อนาคตอุดมศึกษาไทยในวิกฤตโลกผันผวน”

โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

เตือน คนในครอบครัวควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด ชงรัฐบาลผ่อนปรนให้เปิดศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน เชื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในเด็กที่บ้านได้

เหตุการณ์ที่เด็กหญิงวัย 3 ขวบ ก้มหยิบขันน้ำในถังน้ำ เป็นเหตุให้ตกถังน้ำเสียชีวิต เรื่องนี้มีความเห็นจาก รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า

เตือน คนในครอบครัวควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด ชงรัฐบาลผ่อนปรนให้เปิดศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน เชื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในเด็กที่บ้านได้

เหตุการณ์ที่เด็กหญิงวัย 3 ขวบ ก้มหยิบขันน้ำในถังน้ำ เป็นเหตุให้ตกถังน้ำเสียชีวิต เรื่องนี้มีความเห็นจาก รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า

ระยะเวลา 23 มี.ค. – 19 เม.ย. 2563

เกณฑ์การให้คะแนน/ตัดสินผลงาน มี 4 ข้อ ๆ ละ 5 คะแนน รวมเป็น 20 คะแนน

  1. ผลงานที่ปรากฏในคลิป ต้องเป็นการออกแบบจริง และผู้สูงอายุได้ปฏิบัติจริงในบ้าน
  2. วิธีการที่ปรากฏในคลิป ผู้สูงอายุต้องอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างเด็ดขาดอย่างน้อย 2 เมตร หรือมีผนังประตูกั้น, สามารถล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ได้ง่าย, สิ่งของต่าง ๆ รอบตัวผู้สูงอายุต้องไม่ปนเปื้อนน้ำลายเสมหะของผู้อื่นจากการไอจาม
  3. ผู้สูงอายุสามารถสื่อสารกับลูกหลานได้ง่ายเมื่อมีอาการฉุกเฉิน เพื่อให้ลูกหลานนำส่งโรงพยาบาลต่อไป
  4. ผู้สูงอายุให้ความร่วมมือและมีความสุขมากที่สุดในการปฏิบัติตาม

ประกวดคลิปสั้น ครั้งที่ 1

Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
previous arrownext arrow
Slider

ประกวดคลิปสั้น ครั้งที่ 2

Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
previous arrownext arrow
Slider

ประกวดคลิปสั้น ครั้งที่ 3

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
previous arrownext arrow
Slider

ประกวดคลิปสั้น ครั้งที่ 4

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
previous arrownext arrow
Slider

หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด *ผู้ได้รับรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งทราบและขอหลักฐานยืนยันตัวตนในการรับรางวัล