66691585_2350973181627041_899271915904958464_o

แนวทางความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ( 12 ก.ค.2562 )

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ต้อนรับ ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส เข้าพบเพื่อวางแนวทางความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน   

และได้เยี่ยมชม ห้อง Safety hunter ชั้น 6 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ffd707f7c862

เด็กบาดเจ็บจากสนามเด็กเล่น ปีละ 34,000 คน ( 12 ก.ค.2562 )

เด็กบาดเจ็บจากสนามเด็กเล่น ปีละ 34,000 คน รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เปิดเผยข้อมูลว่าแต่ละปีมีเด็กๆได้รับบาดเจ็บจากสนามเด็กเล่นมากกว่าปีละ 34,000 คน

ล่าสุดผู้สื่อข่าวเราลงไปสำรวจสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ซึ่งเป็นสนามที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย สนามเด็กเล่น หรือแหล่งเรียนรู้ชั้นดีที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งร่างกาย ความคิด และปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง แม้ที่นี่จะเป็นแดนสวรรค์ของเหล่าเด็กๆ แต่ในหลายครั้งสถานที่นี้กลับกลายเป็นสถานที่ ที่คร่าชีวิตเด็กวัยกำลังโตจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด

66320972_2320108798037314_6789289121023000576_o

พิธีเปิดสนามเด็กเล่น “สนามเด็กเล่นได้เล่นดี” โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม ( 11 ก.ค.2562 )

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปโรงเรียนวัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่น “สนามเด็กเล่นได้เล่นดี”

66296448_2320102748037919_287285543476133888_o

อบรมสอนทักษะความปลอดภัยในเด็ก โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม ( 11 ก.ค.62 )

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดอบรมสอนทักษะความปลอดภัยในเด็ก เช่น

timeline_20190710_141937

ทักษะทางน้ำ 5ด้าน โรงเรียนวัดประชานาถ จ.นครปฐม ( 09-10 ก.ค. 2562 )

โครงการทักษะทางน้ำ 5ด้านในพื้นที่ จ.นครปฐม

โรงเรียนวัดประชานาถ และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดกิจกรรมโครงการทักษะทางน้ำ5ด้านในพื้นที่ จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 09-10 ก.ค. 62 ณ อาคารสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

66634430_2344913958899630_5068162023183876096_o

พิธีทำบุญตักบาตรพระ ๙ รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระ ๙ รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ณ ห้องประชุมนิทรรศการ อเนกประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

S__2506757

เยี่ยมชม ห้อง Safety Hunter และสนามเด็กเล่นได้เล่นดี ( 09 ก.ค.2562 )

ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก พาหมอโดนัท-วิมลพร จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เยี่ยมชม ห้อง Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง” ชั้น 6 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ

66270113_2343527185704974_5450753432124129280_o

โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง ( 09 ก.ค.2562 )

(Denver Developmental Screening Test) โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง

วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง รุ่นที่ 2/2562 

โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีการเปิดอบรม

66178228_2343485299042496_2785359847065911296_o

จังหวัดนครปฐมเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กและครอบครัว ( 09 ก.ค.2562 )

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้เป็นประธานในการจัดการประชุมโครงการเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้ “จังหวัดนครปฐมเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้ พัฒนา คุ้มครองเด็กและครอบครัว” ได้เชิญผู้ประกอบการแหล่งเรียนรู้จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะแนวทางในการจัดแหล่งเรียนรู้ ในจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาสู่การสร้างต้นแบบ “จังหวัดนครปฐมเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กและครอบครัว”

66290224_2315026075212253_5505923012890722304_o

อบรมหลักสูตรผู้ดูแลการเล่นปลอดภัย โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม ( 08 ก.ค.2562 )

อบรมหลักสูตรผู้ดูแลการเล่นปลอดภัย โรงเรียนวัดสุวรรณาราม

( 8 ก.ค.2562 ) ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล