ความปลอดภัยในเด็ก

นำเสื้อชูชีพเด็กเล็ก พร้อมสื่อการเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ มอบให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อยุธยา

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความป …

นำเสื้อชูชีพเด็กเล็ก พร้อมสื่อการเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ มอบให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อยุธยา Read More »

“ม.มหิดล” แนะปลูกฝังเด็กให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง-เรียนรู้ “อยู่กับ COVID”

วิกฤติ COVID-19 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อบรรดาสถาบันกา …

“ม.มหิดล” แนะปลูกฝังเด็กให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง-เรียนรู้ “อยู่กับ COVID”
Read More »

กิจกรรมมอบรางวัล “ประกวดเรียงความ…เมื่อฉันติดโควิด” ( 27 ก.ย.2564 )

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่ …

กิจกรรมมอบรางวัล “ประกวดเรียงความ…เมื่อฉันติดโควิด” ( 27 ก.ย.2564 ) Read More »

รู้จัก รู้จำ รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำเรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำของเด็กอายุ 5-9 ปี

วันที่ 18 กันยายน 2564 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กแ …

รู้จัก รู้จำ รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำเรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำของเด็กอายุ 5-9 ปี Read More »