ต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเล่นรู้ อนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ เด็กปฐมวัย วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

ประมวลภาพกิจกรรมเล่นรู้ อนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ขอ …

กิจกรรมเล่นรู้ อนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ เด็กปฐมวัย วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 Read More »

กิจกรรมรักษ์โลก ลดโลกร้อน จากกิจกรรมแปลงขยะให้เป็นประโยชน์

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ชมรมผู้ปกครองและครูศูนย …

กิจกรรมรักษ์โลก ลดโลกร้อน จากกิจกรรมแปลงขยะให้เป็นประโยชน์ Read More »

เปิดรับสมัครเด็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ …

เปิดรับสมัครเด็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม 2563 Read More »