66634430_2344913958899630_5068162023183876096_o

พิธีทำบุญตักบาตรพระ ๙ รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระ ๙ รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ณ ห้องประชุมนิทรรศการ อเนกประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

66063896_2334739366583756_60163141673156608_o

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้จัด ”พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562” ให้กับเด็ก ๆ ในชั้นเตาะแตะ และ ชั้นอนุบาล

60923129_2266120946778932_1332566848293568512_o

หลักสูตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ( 25-26 พ.ค.62 )

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ได้จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ ”หลักสูตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบาดเจ็บในเด็กปฐมวัยและการป้องกัน และให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติ

DSC_5995

วัฐจักรของแมลง : ต้นแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

ต้นแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โครงการผู้ปกครองจิตอาสา
สอนเกี่ยวกับวัฐจักรของแมลง โดย นางคมคาย บุญคำภา อตีดข้าราชการครู

เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงและรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก

58057697_2217344911656536_3766485473036337152_o

กิจกรรมผู้ปกครองจิตอาสา สอนวิทยาศาสตร์กับเด็กๆ ปฐมวัย เรื่องกบกับคางคก

เมื่อวันที่ 25 เมษยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมผู้ปกครองจิตอาสา คุณยายคมคาย บุญคำภา สอนวิทยาศาสตร์กับเด็กๆ ปฐมวัย เรื่องกบกับคางคก

58443485_2217342384990122_6077825048251465728_o

กิจกรรมเที่ยวใกล้บ้าน อาชีพใกล้ตัวหนู … เรียนรู้การขึ้น-ลงรถสาธารณะที่ถูกวิธี และเรียนรู้อาชีพ คนขับรถราง ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 25 เมษยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเที่ยวใกล้บ้าน อาชีพใกล้ตัวหนู … เรียนรู้การขึ้น-ลงรถสาธารณะที่ถูกวิธี และเรียนรู้อาชีพ คนขับรถราง ของมหาวิทยาลัยมหิดล

58380563_2211204468937247_1191739547877113856_o

กิจกรรมซัมเมอร์ เรียนรู้นอกสถานที่ สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมซัมเมอร์ พาหนูๆชั้นอนุบาล เรียนรู้นอกสถานที่ สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.สุทธิเกียรติ โพธิสุทธิ์ สว.สส.สภ.พุทธมณฑล ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้กับน้อง ๆ หนู ๆ ในการปฏิบัติงานในของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเรียนรู้เรื่องอาชีพตำรวจ ที่คอยให้ความช่วยเหลือประชาชน และการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนงานต่าง ๆ

57113085_2194402887284072_1053265477222006784_o

กิจกรรม “สงกรานต์ สะท้านฮ้อนนน..” เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรม “สงกรานต์ สะท้านฮ้อนนน..” เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สนามหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เด็กๆ ได้สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร

DSC_1942

อารมณ์มีสี : ต้นแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของสี และการระบายสี เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและอารมณ์
โดย วิสารัตน์ ฤทธิ์ชัยภูมิ ครูปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

DSC_7490

เล่นรอบสวน เสริมสร้างการเรียนรู้

ต้นแบบการเรียนการสอนนอกห้องเรียน
ให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้านสมุนไพรและธรรมชาติ สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย นันทิยา สรงอุบล
ครูปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล