ศึกษาดูงาน

การตอนรับ คณะ อาจารย์และนักศึกษา นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลทิ …

การตอนรับ คณะ อาจารย์และนักศึกษา นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัยด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัย

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพ …

หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัยด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัย Read More »

ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อด …

ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล Read More »

ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา สาขาจิตวิทยาคลินิกและจิตวิทยาพัฒนาการ คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Widya Catholic University

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562   รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิต …

ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา สาขาจิตวิทยาคลินิกและจิตวิทยาพัฒนาการ คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Widya Catholic University Read More »

ต้อนรับ คณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม กิจกรรมค่ายเล่นรอบเมืองสร้างพลังการเรียนรู้

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผล …

ต้อนรับ คณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม กิจกรรมค่ายเล่นรอบเมืองสร้างพลังการเรียนรู้ Read More »