52663190_2110729858984709_3712522112359989248_o

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์เข้าศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้การต้อนรับ คณะทีมงานจาก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์เข้าศึกษาดูงาน