S__2506757

เยี่ยมชม ห้อง Safety Hunter และสนามเด็กเล่นได้เล่นดี ( 09 ก.ค.2562 )

ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก พาหมอโดนัท-วิมลพร จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เยี่ยมชม ห้อง Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง” ชั้น 6 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ

61494082_2272510799473280_2557332615912751104_o

เยี่ยมชม โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ณ ศูนย์เด็กเล็กคลองบางกระบือ จ.สมุทรปราการ ( 28 พ.ค.62 )

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี นำคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งนักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ โรงบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชมโครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยการเล่น 

ณ ศูนย์เด็กเล็กคลองบางกระบือ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

52663190_2110729858984709_3712522112359989248_o

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์เข้าศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้การต้อนรับ คณะทีมงานจาก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์เข้าศึกษาดูงาน