66296448_2320102748037919_287285543476133888_o

อบรมสอนทักษะความปลอดภัยในเด็ก โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม ( 11 ก.ค.62 )

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดอบรมสอนทักษะความปลอดภัยในเด็ก เช่น

timeline_20190710_141937

ทักษะทางน้ำ 5ด้าน โรงเรียนวัดประชานาถ จ.นครปฐม ( 09-10 ก.ค. 2562 )

โครงการทักษะทางน้ำ 5ด้านในพื้นที่ จ.นครปฐม

โรงเรียนวัดประชานาถ และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดกิจกรรมโครงการทักษะทางน้ำ5ด้านในพื้นที่ จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 09-10 ก.ค. 62 ณ อาคารสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

66270113_2343527185704974_5450753432124129280_o

โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง ( 09 ก.ค.2562 )

(Denver Developmental Screening Test) โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง

วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง รุ่นที่ 2/2562 

โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีการเปิดอบรม

66290224_2315026075212253_5505923012890722304_o

อบรมหลักสูตรผู้ดูแลการเล่นปลอดภัย โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม ( 08 ก.ค.2562 )

อบรมหลักสูตรผู้ดูแลการเล่นปลอดภัย โรงเรียนวัดสุวรรณาราม

( 8 ก.ค.2562 ) ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

66271733_912377072452078_2830771919265988608_o

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยรัก : Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ( 05 ก.ค.2562 )

( 05 ก.ค. 62 ) กิจกรรมเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยรัก เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง”

จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

65679411_2336625483061811_7108775932692791296_o

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย เสริมสร้างความรู้ ( 05 ก.ค.2562 )

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย เสริมสร้างความรู้ ผู้ดำเนินกิจการ ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562

timeline_20190628_142921

ทักษะทางน้ำ 5ด้าน โรงเรียนวัดสาลาวัน จ.นครปฐม ( 28 มิ.ย. 2562 )

โครงการทักษะทางน้ำ5ด้านในพื้นที่ จ.นครปฐม

โรงเรียนวัดสาลาวัน และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดกิจกรรมโครงการทักษะทางน้ำ5ด้านในพื้นที่ จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62 ณ อาคารสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

65613558_2304292502952277_6283654385180344320_o

เวทีถอดบทเรียน ก่อน 15 ปี ไม่ขี่ จ.อำนาจเจริญ ( 27-28 มิ.ย.2562 )

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ก่อน15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์” ให้กับโรงเรียนนำร่อง 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดลำปาง ร่วมกันระดมสมอง “ถอด(บทเรียน) ก่อน 15 ปี ไม่ขี่” เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักให้เกิดเป็นนโยบายความปลอดภัยให้เด็กนักเรียนเพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนในเด็กและเยาวชนที่อายุไม่ถึง 15 ปี ในกิจกรรมต่างๆ

timeline_20190627_165325

ทักษะทางน้ำ 5ด้าน โรงเรียนวัดสาลาวัน จ.นครปฐม ( 27 มิ.ย. 2562 )

โครงการทักษะทางน้ำ5ด้านในพื้นที่ จ.นครปฐม

โรงเรียนวัดสาลาวัน และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดกิจกรรมโครงการทักษะทางน้ำ5ด้านในพื้นที่ จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 ณ อาคารสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

65005309_2289841304397397_7418428317226762240_o

ค่ายเสริมทักษะความปลอดภัยโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย.2562

ค่ายเสริมทักษะความปลอดภัยโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย.2562

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี
และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิเด็ก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี จัดโครงการค่ายฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย