เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เด็กที่มีความเสี่ยงภาวการณ์เรียนรู้บกพร่อง : รู้จัก เข้าใจ ช่วยเหลือในบริบทที่บ้าน

วิทยากร – ผศ.ดร.พัชรินทร์ เสรี อาจารย์ประจำ สถาบั …

เด็กที่มีความเสี่ยงภาวการณ์เรียนรู้บกพร่อง : รู้จัก เข้าใจ ช่วยเหลือในบริบทที่บ้าน Read More »