66634430_2344913958899630_5068162023183876096_o

พิธีทำบุญตักบาตรพระ ๙ รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระ ๙ รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ณ ห้องประชุมนิทรรศการ อเนกประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

Untitled-1-Recovered

เปิดรับสมัคร!! เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในระดับอนุบาล3-ประถมศึกษาปีที่ 3

ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ส่งบุตรหลาน และนักเรียนของท่าน เข้ามาเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในระดับอนุบาล3-ประถมศึกษาปีที่ 3

ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง” 

  • สนุกกับการฝึกทักษะความปลอดภัย 3 สถานี ( 3 ชั่วโมงต่อรอบ ) 

    – สถานีที่ 1 The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง 
    (ในบ้าน การเดินทาง ช่วยเหลือคนตกน้ำ บุคคลแปลกหน้า อัคคีภัย)
    – สถานีที่ 2 ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น
    – สถานีที่ 3 ภารกิจคิดสร้างสรรค์ และ สื่อปลอดภัย

60339667_2250630398327987_730305600377847808_o

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา”

เมื่่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วม “กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา”

DSC_5995

วัฐจักรของแมลง : ต้นแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

ต้นแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โครงการผู้ปกครองจิตอาสา
สอนเกี่ยวกับวัฐจักรของแมลง โดย นางคมคาย บุญคำภา อตีดข้าราชการครู

เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงและรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก

DSC_4847

สถาบันฯเด็ก ม.มหิดล จัดงาน “ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้” ครั้งที่2 โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2562

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้จัด ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กว่า เป็นกระบวนการพัฒนาที่ใช้กลยุทธการยึดสุขภาวะและศักยภาพของเด็กเป็นศูนย์กลาง จะนำไปสู่การออกแบบกระบวนการพัฒนาแนวใหม่ที่เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงได้เกิด ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้

58057697_2217344911656536_3766485473036337152_o

กิจกรรมผู้ปกครองจิตอาสา สอนวิทยาศาสตร์กับเด็กๆ ปฐมวัย เรื่องกบกับคางคก

เมื่อวันที่ 25 เมษยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมผู้ปกครองจิตอาสา คุณยายคมคาย บุญคำภา สอนวิทยาศาสตร์กับเด็กๆ ปฐมวัย เรื่องกบกับคางคก

58443485_2217342384990122_6077825048251465728_o

กิจกรรมเที่ยวใกล้บ้าน อาชีพใกล้ตัวหนู … เรียนรู้การขึ้น-ลงรถสาธารณะที่ถูกวิธี และเรียนรู้อาชีพ คนขับรถราง ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 25 เมษยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเที่ยวใกล้บ้าน อาชีพใกล้ตัวหนู … เรียนรู้การขึ้น-ลงรถสาธารณะที่ถูกวิธี และเรียนรู้อาชีพ คนขับรถราง ของมหาวิทยาลัยมหิดล

58380563_2211204468937247_1191739547877113856_o

กิจกรรมซัมเมอร์ เรียนรู้นอกสถานที่ สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมซัมเมอร์ พาหนูๆชั้นอนุบาล เรียนรู้นอกสถานที่ สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.สุทธิเกียรติ โพธิสุทธิ์ สว.สส.สภ.พุทธมณฑล ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้กับน้อง ๆ หนู ๆ ในการปฏิบัติงานในของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเรียนรู้เรื่องอาชีพตำรวจ ที่คอยให้ความช่วยเหลือประชาชน และการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนงานต่าง ๆ

DSC_1942

อารมณ์มีสี : ต้นแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของสี และการระบายสี เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและอารมณ์
โดย วิสารัตน์ ฤทธิ์ชัยภูมิ ครูปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

DSC_0121

เล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2562

การเพิ่มพื้นที่เล่น เรียนรู้  ส่งเสริมพัฒนาการ โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยส่งเสริมการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา