ตารางการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ 🎯 การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยม …

อบรมเชิงปฏิบัติการ 🎯 การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ Read More »

หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม ปีที่ 6/2563

หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป …

หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม ปีที่ 6/2563 Read More »

เปิดรับสมัคร!! เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในระดับอนุบาล3-ประถมศึกษาปีที่ 3

📣 ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ส่งบุตรหลาน …

เปิดรับสมัคร!! เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในระดับอนุบาล3-ประถมศึกษาปีที่ 3 Read More »