ประชุมเสวนา

ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3)

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศ …

ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) Read More »

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุ …

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กในระดับพื้นที่ 50 เขต กทม.

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กในระ …

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กในระดับพื้นที่ 50 เขต กทม. Read More »

ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการออนไลน์ระดับชาติ เรื่อง “เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ”

วิกฤติ COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม อุต …

ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการออนไลน์ระดับชาติ เรื่อง “เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ” Read More »

แนะรัฐทำนโยบาย’โรงเรียนชนะ’เยียวยาการศึกษาเด็กไทย หลังถดถอยจากพิษโควิด

แนะรัฐทำนโยบาย’โรงเรียนชนะ’เยียวยาการศึกษาเ …

แนะรัฐทำนโยบาย’โรงเรียนชนะ’เยียวยาการศึกษาเด็กไทย หลังถดถอยจากพิษโควิด Read More »