กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
เชื่อมโยงเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว

กิจกรรมเครือข่าย


ความสูญเสียจากโควิด 19 กระทบพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | ความปลอดภัยในเด็ก | สื่อสาธารณะ

ความสูญเสียจากโควิด 19 กระทบพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ความสูญเสียจากโควิด 19 กระทบพัฒนาการเด็กปฐมวัย รองศาสตร …

ความสูญเสียจากโควิด 19 กระทบพัฒนาการเด็กปฐมวัย Read More »

เตรียมเด็กปฐมวัยให้ก้าวสู่โลกอนาคตอย่างมั่นใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | ประชุมเสวนา | อบรมให้ความรู้

เตรียมเด็กปฐมวัยให้ก้าวสู่โลกอนาคตอย่างมั่นใจ

วันที่ 19 กันยายน 2564 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กแ …

เตรียมเด็กปฐมวัยให้ก้าวสู่โลกอนาคตอย่างมั่นใจ Read More »

รู้จัก รู้จำ รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำเรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำของเด็กอายุ 5-9 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | ความปลอดภัยในเด็ก | อบรมให้ความรู้

รู้จัก รู้จำ รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำเรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำของเด็กอายุ 5-9 ปี

วันที่ 18 กันยายน 2564 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กแ …

รู้จัก รู้จำ รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำเรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำของเด็กอายุ 5-9 ปี Read More »

กิจกรรม งานสรุปผลและมอบรางวัลโครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด ตอน “เยาวชนไทยกู้ภัย เสริมความรู้เรื่องวัคซีน ให้สูงวัยปลอดภัยจากโควิด”
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | อบรมให้ความรู้

กิจกรรม งานสรุปผลและมอบรางวัลโครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด ตอน “เยาวชนไทยกู้ภัย เสริมความรู้เรื่องวัคซีน ให้สูงวัยปลอดภัยจากโควิด”

วันที่ 18 กันยายน 2564 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กแ …

กิจกรรม งานสรุปผลและมอบรางวัลโครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด ตอน “เยาวชนไทยกู้ภัย เสริมความรู้เรื่องวัคซีน ให้สูงวัยปลอดภัยจากโควิด” Read More »

เมื่อ แม่ เพื่อน และหนูต้องสู้กับโควิด
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | ความปลอดภัยในเด็ก | สื่อสาธารณะ | เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เมื่อ แม่ เพื่อน และหนูต้องสู้กับโควิด

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่ …

เมื่อ แม่ เพื่อน และหนูต้องสู้กับโควิด Read More »

Ep 42 เปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัย New Normal-3 [ 31 สิงหาคม 2564 ]
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | เปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัย New Normal

Ep 42 เปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัย New Normal-3 [ 31 สิงหาคม 2564 ]

1. อ.ธนวัฒน์ ธรรมโชติอาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อกา …

Ep 42 เปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัย New Normal-3 [ 31 สิงหาคม 2564 ] Read More »