กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
เชื่อมโยงเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว

กิจกรรมเครือข่าย


ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | ความปลอดภัยในเด็ก | สื่อสาธารณะ

ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซต์

วิทยากร – ว่าที่ร้อยตรี จตุรงค์ ศิริบรรณากูล นักว …

ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซต์ Read More »

ปกป้องชีวิตลูกจากเหตุน้ำท่วม
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | ความปลอดภัยในเด็ก | สื่อสาธารณะ

ปกป้องชีวิตลูกจากเหตุน้ำท่วม

วิทยากร – คุณประจวบผลิตผลการพิมพ์ นักวิจัยและฝ่ายสื่อสา …

ปกป้องชีวิตลูกจากเหตุน้ำท่วม Read More »

ประโยชน์การเสริมสร้างประสบการณ์ด้านดนตรี
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | สื่อสาธารณะ | เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ประโยชน์การเสริมสร้างประสบการณ์ด้านดนตรี

วิทยากร – อ.ดร.ประภัสสร พวงสำลี อาจารย์ประจำ สถาบ …

ประโยชน์การเสริมสร้างประสบการณ์ด้านดนตรี Read More »

สัมพันธภาพและความสุขในครอบครัว
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | สื่อสาธารณะ | เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

สัมพันธภาพและความสุขในครอบครัว

วิทยากร – ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ อาจารย์ประจ …

สัมพันธภาพและความสุขในครอบครัว Read More »

การแนะนำผู้สูงวัยในบ้าน พลิกวิกฤตโควิด19เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับลูกหลาน
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | สื่อสาธารณะ | เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

การแนะนำผู้สูงวัยในบ้าน พลิกวิกฤตโควิด19เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับลูกหลาน

วิทยากร – ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ อาจารย์ประจำ สถ …

การแนะนำผู้สูงวัยในบ้าน พลิกวิกฤตโควิด19เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับลูกหลาน Read More »

สมาร์ทโฟน ส่งผลต่อสุขภาพเด็ก เสี่ยงออทิสติกเทียม
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | ความปลอดภัยในเด็ก | สื่อสาธารณะ

สมาร์ทโฟน ส่งผลต่อสุขภาพเด็ก เสี่ยงออทิสติกเทียม

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบั …

สมาร์ทโฟน ส่งผลต่อสุขภาพเด็ก เสี่ยงออทิสติกเทียม Read More »