กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
เชื่อมโยงเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว

กิจกรรมเครือข่าย


แชร์ประสบการณ์กิจกรรมอนุบาลแบบ New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | สื่อสาธารณะ | เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

แชร์ประสบการณ์กิจกรรมอนุบาลแบบ New Normal

วิทยากร – ครูสิริกุล สวรรณสิงห์ ครูปฐมวัย สถาบันแ …

แชร์ประสบการณ์กิจกรรมอนุบาลแบบ New Normal Read More »

work from hom วิกฤตหรือโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพเด็กและครอบครัว
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | สื่อสาธารณะ | เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

work from hom วิกฤตหรือโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพเด็กและครอบครัว

วิทยากร – ผศ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล สถาบันแ …

work from hom วิกฤตหรือโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพเด็กและครอบครัว Read More »

เด็กปฐมวัย กับความเข้าใจเรื่องความตายและการพลัดพราก”
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | สื่อสาธารณะ | เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัย กับความเข้าใจเรื่องความตายและการพลัดพราก”

วิทยากร – ครูปภัสวรรณ มาดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการ …

เด็กปฐมวัย กับความเข้าใจเรื่องความตายและการพลัดพราก” Read More »

MU Safe School Virtual Workshop เรื่อง เล่นเรื่องใหญ่ – เล่นคือชีวิตของเด็ก
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | ความปลอดภัยในเด็ก | อบรมให้ความรู้

MU Safe School Virtual Workshop เรื่อง เล่นเรื่องใหญ่ – เล่นคือชีวิตของเด็ก

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 5/2564 เรื่อ …

MU Safe School Virtual Workshop เรื่อง เล่นเรื่องใหญ่ – เล่นคือชีวิตของเด็ก Read More »

อุบัติเหตุต้องระวังในเด็กขวบปีแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | ความปลอดภัยในเด็ก | สื่อสาธารณะ

อุบัติเหตุต้องระวังในเด็กขวบปีแรก

วิทยากร นส.กรวิการ์ บุญตานนท์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม …

อุบัติเหตุต้องระวังในเด็กขวบปีแรก Read More »

การส่งเสริม EF ของเด็กในยุคโควิด
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม | สื่อสาธารณะ | เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

การส่งเสริม EF ของเด็กในยุคโควิด

วิทยากร ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์ประจำ สถาบันแห่ง …

การส่งเสริม EF ของเด็กในยุคโควิด Read More »